Top community members
All Questions Ask Question

Have you ever heard about encyclopedia for code?

What about: Wiki for Code project?

* because I've tried to share code and my solutions on different services and it was removed or I was unwelcomed
   - maybe it wasn't good place, but this one is.

if you think you have solution that can help someone, you are welcome to share this solution - Click here

MySQL - usuń tabele, jeśli istnieje

1 answers
1 points

Mam pytanie, jak mogę usunąć tabelę, ale z upewnieniem się czy tabela istnieje?
Zwykły drop table skończy się errorem jeśli tabelka została już usunięta, albo nigdy nie istniała.
Pytanie dotyczny MySQL.

Wiem, że jest to możliwe w innych bazach danych np Oracle, PostgreSQL.
Wiem też, że mogę usunąć tę tabelę z SQL:

DROP TABLE `users_table`;

Ale to nie chroni mnie przed błędem, jeśli ta tabela została już usunięta wcześniej,
albo nigdy nie istniała.

1 answers
2 points

Najszybszy sposób na rozwiązanie Twojego problemu:

DROP TABLE IF EXISTS `users_table`;

Wyjaśnienie:

`users_table` - nazwa tabeli, którą chcesz usunąć

IF EXISTS - ta część zapewni, że nie pojawi się żaden błąd, jeśli tabela nigdy nie została utworzona

Z dokumentacji MySQL:

DROP TABLE IF EXISTS `table_name`;

 

0 comments Add comment

Checkout latest Findings & News:

Checkout latest questions:

Checkout latest wiki articles:

Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is IT community, where we share coding knowledge and help each other to solve coding problems.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.
Read more