Top community members
All Questions Ask Question

In the past we had a dream,
to have place where we could share IT knowledge,
to ask questions without fear that someone will judge us.

Now we are a group of people who make this dream come true. ❤ 💻

If you think sharing knowledge and helping other is valuable.

join our community - Click here

MySQL - usuń widok, jeśli istnieje

1 answers
1 points

Jak usunąć widok w MySQL, ale z upewninieniem się czy ten widok istnieje?
Jeśli wykonamy:

DROP VIEW `users_view`;

to jeśli ten widok nie istnieje to dostanę error z bazy danych, że ten widok nie istnieje, a ja go próbuję dropować.

1 answers
2 points

Rozwiązanie:

DROP VIEW IF EXISTS `users_view`;

IF EXISTS - ta część zapewni, że nie pojawi się żaden błąd, jeśli widok nigdy nie istniał, albo ktoś go wcześniej usunął

Z dokumentacji MySQL:

DROP VIEW IF EXISTS `view_name`;

 

0 comments Add comment

Checkout latest Findings & News:

Checkout latest questions:

Checkout latest wiki articles:

Hey 👋
Would you like to know what we do?
  • Dirask is IT community, where we share coding knowledge and help each other to solve coding problems.
  • We welcome everyone,
    no matter what the experience,
    no matter how basic the question is,
    this community will help you.
Read more